อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูลำเพลิน พรมสุพรรณ
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูลำเพลิน พรมสุพรรณ
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: กลอนสุภาพ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
lumpearn
th01
th01
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 27 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 24
สร้างเมื่อ: 28 มิถุนายน 2010 เวลา 14:52 | IP ล็อค


< dir=rtl bgColor=#daf8ea height=30 width="90%" loop=25 scrollAmount=3 align="middle">เรียนแต่งกลอนอ้อนคำให้ฉ่ำชื่น เพื่อพลิกฟื้นภูมิไทยให้กระฉ่อน มาเถิดนะมาแข่งแต่งบทกลอน ด้วยคำอ้อนอ่อนหวานผ่านออนไลน์

      จำเรียงรักษ์อักษรผ่านกลอนกาพย์
บ่งซึ้งซาบรสกวีศรีสยาม
"สุนทรภู่"ครูกลอนกระฉ่อนนาม
ทั่วเขตคามคราอ่านพล่านอารมณ์
ทั้งแว่วหวานตาลหยดมดตอมไต่ โอดอาลัยโศกเศร้าเคล้าทุกข์ถม
ไหลลดเลี้ยวทะเล้นล้วนโลมลม พอกเพาะบ่มสั่งสอนแทรกซ้อนธรรม
แทรกคติชี้นำย้ำให้คิด คราชีวิตหนามยอกออกระส่ำ
บอกสาเหตุเจตนาพาระกำ คนอ่านนำประยุกต์ใช้ได้ทุกครา
ยอดนิราศปราชญ์นิทานคนขานกล่าว จินตกวีเรื่องราวจนกังขา
ไม่เคยพบไม่เคยเห็นเป็นบุญตา กลับเกิดมาชี้ชัดปัจจุบัน
ซึ้งพระคุณครูกลอนที่สอนศิษย์ จึงอุทิศใจกายหมายมุ่งมั่น
สืบอักษรกลอนครูอยู่นิรันดร์
แพร่วงวรรณศาสตร์ศิลป์ทั่วถิ่นไทย
  ครูภาทิพ มิถุนายน ๒๕๔๘

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

แผนผังกลอนสุภาพจำนวน ๑ บท

เมื่อแต่งมากกว่า ๑ บท ต้องมีสัมผัสระหว่างบท สังเกตสัมผัสระหว่างบทจากแผนผังด้านล่าง


ตัวอย่างบทประพันธ์ที่ควรจำ

      กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด

กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร
วรรคละแปดพยางค์นับศัพท์สุนทร อาจยิ่งย่อนจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ
ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน
เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันท์นี้เอย
  ฐะปะนีย์ นาครทรรพ
ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ ประพันธ


ความไพเราะของกลอนสุภาพ

คณะของกลอนสุภาพ
หนึ่งบทมี ๔ วรรค วรรคละ ๘- ๙ พยางค์
๘ พยางค์ไพเราะที่สุดสัมผัสบังคับของ
กลอนสุภาพเป็นสัมผัสสระตามแผนผัง
สัมผัสระหว่างวรรค
พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๓
หรือ ๕ ในวรรคที่ ๒ พยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๒
สัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่ ๓
และสัมผัสกับพยางค์ที่ ๓ หรือ ๕ ในวรรคที่ ๔
สัมผัสระหว่างบท
พยางค์สุดท้ายของบทต้น สัมผัสกับพยางค์สุดท้าย
ของวรรคที่ ๒ของบทถัดไป


ดอกสร้อยมาลี
กลอนนิราศ
กลอนนิราศมีฉันทลักษณ์เหมือนกลอนสุภาพ
ทุกประการเพียงแต่กลอนนิราศจะขึ้นต้นบทแรก
ด้วยวรรคที่ ๒ คือวรรครับ และลงท้าย
ในการจบด้วยเอย ครูกลอนนิราศคือ
ท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก
แหล่งเรียนรู้กลอนนิราศ


ดอกสร้อยฟ้า
สัมผัสใน
กลอนสุภาพจะมีความไพเราะยิ่งขึ้นไปนอกเหนือ
จากการสัมผัสตามสัมผัสบังคับแล้ว ยังต้องมี
สัมผัสในที่เป็นสัมผัสสระและสัมผัสอักษร
อีกด้วยสัมผัสสระ และสัมผัสอักษรเป็นอย่างไร ?
นอกจากสัมผัสในแล้ว เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค
แต่ละวรรคก็มีความเช่นเดียวกัน ลองสังเกต
ตัวอย่างดูนะคะ

ตัวอย่างสัมผัสบังคับของกลอนสุภาพ

      ดอกสร้อยฟ้าเลื้อยเลาะเกาะไม้ใหญ่ ม่วงไสวกระจายคล้ายรัศมี
ยามลมโชยโปรยกลิ่นแสนยินดี คือมาลีงดงามนามสร้อยฟ้า
สร้อยมาลีในป่าน่าเพาะเลี้ยง ไว้คู่เคียงข้างบ้านม่านพฤกษา
ส่งกลิ่นหอมพร้อมกันเดือนธันวาฯ สร้อยมาลีหลากค่าน่านิยม
ครูภาทิพ


ดอกมลุลี และดอกรสสุคนธ์

      มลุลีรวยรินส่งกลิ่นหอม ยั่วพยอมหลากสีที่ในป่า
ดอกสีขาวพราวพร่างกระจ่างตา งามสง่ารูปกลิ่นเป็นปิ่นไพร
รสสุคนธ์เลื้อยเลาะเกาะเป็นซุ้ม เขียวชอุ่มอวบอ้วนชวนหลงหล
รสสุคนธ์คงอยู่คู่เนาไพร คมสากใบบาดเจ็บกว่าเล็บนาง
  ครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

ตัวอย่างการเล่นสัมผัสใน

      สร้อยอินทนิลถิ่นอยู่คู่เคียงป่า ดอกสีฟ้าเข้มอ่อนอ้อนออกช่อ
เป็นระย้าเรียงย้อยห้อยเคลียคลอ ดุจจะล้อโลมดินถิ่นแอบเคียง
อิน-นิล-ถิ่น / อยู่-คู่ เป็นสัมผัสสระ คู่-เคียง เป็นสัมผัสอักษร
ย้อย-ห้อย / ดิน-ถิ่นเป็นสัมผัสสระ อ่อน -อ้อน-ออก เป็นสัมผัสอักษร
ย้า -ย้อย /เคลีย-คลอ เป็นสัมผัสอักษร ล้อ-โลม เป็นสัมผัสอักษร


ดอกสร้อยอินทนิล

เสียงวรรณยุกต์ท้ายวรรค

พยางค์ท้ายวรรคที่ ๒

นิยมเสียงจัตวา เอก และโท
พยางค์ท้ายวรรค ๓ และ ๔ นิยมเสียงสามัญ และตรี ไม่นิยมเสียง จัตวา เอก และโท

ไม้ไทยงามนามเด่น


กรรณิการ์กลีบขาวดุจดาวแจ่ม
เผยกลีบแย้มโปรยกลิ่นถิ่นพฤกษา
คราค่ำคืนชื่นจิตให้นิทรา
ตื่นเช้ามากลีบร่วงล่วงสู่ดิน
เปรียบดอกไม้คล้ายเป็นเช่นมนุษย์
มีสูงสุดต่ำตกล้วนผกผิน
มีกลิ่นหอมกำจายให้ยลยิน
มีหมดกลิ่นโรยร่วงตามบ่วงกาล
: หมูอ้วน - 29/09/2003 13:51

      กระดังงากลิ่นอวลชวนหลงใหล
ลมล้อไกวกิ่งก้านซ่านกลิ่นหอม
สีเหลืองนวลชวนภมรต้อนไต่ตอม
โอบกิ่งค้อมคุ้มแดดมิแผดกาย
กระดังงาอาบกลิ่นประทินโฉม
ลมลูบโลมลอบยลจนเช้าสาย
เสน่ห์คนคงมิใช่เพียงกลิ่นอาย
ทำความดีมาดหมายจึงหอมนาน

: หมูอ้วน - 01/10/2003 10:34       กระดุมทองทองเขียวม้วนเกลียวหยัก
ดอกน่ารักยั่วยวนชวนหลงใหล
ดอกกระจิ๊ดกรีดบาดแทบขาดใจ
ด้วยคมใบสากสากยากเก็บชม
กระดุมทองเพียงไม้ใช่ทองแท้
คนเหลียวแลเพียงครู่ดูสุขสม
หากทองแท้คงจะแย่คนชิงชม
หวังเก็บอมซ่อนแอบแนบกับตน

: หมูอ้วน - 01/10/2003 10:59

 

       กลิ่นกุหลาบซาบซ่านหวานเฉกรัก
ทั้งรูปลักษณ์กลิ่นไอใคร่ใฝ่หา
มีหนามแต้มก้านกิ่งยิ่งยั่วตา
หากใครคว้าบาดเจ็บกว่าเล็บนวล
จึงสอนหญิงหวงกายคล้ายกุหลาบ
คราชายทาบทักทายให้สงวน
หากปล่อยปละชายลามหยามเกินควร
เจ้าจะด่วนโรยรากว่ามาลี

หมูอ้วน - 01/10/2003 13:
        เข็มขาวเหลืองชมพูปลูกคู่บ้าน
ดอกทนทานปลูกง่ายให้ได้เห็น
หากสรรหามาฝากมิยากเย็น
คราจำเป็นไหว้ครูก็ดูดี
ปลูกเป็นรั้วยั่วยวนชวนเก็บภาพ
น้ำค้างอาบประกายฉายรัศมี
หมู่ภมรซอนซุกทุกเดือนปี
ภุมรีดูดน้ำหวานจนซ่านทรวง

: หมูอ้วน - 01/10/2003 14:10


 


        กระทุ่มนาดอกกลมข่มจันทร์แจ่ม
กลีบดอกแหลมปลายแยกแตกสาขา
เหลืองสว่างพร่างเกลื่อนเดือนกันยา
เนื้อใบหนายอดแหลมแซมป่างาม
สูงห้าเมตรปลูกง่ายใช้เมล็ด
พรวนดินเสร็จปลูกปักมิพักถาม
ไม้ผลัดใบปลูกง่ายใกล้เขตคาม
เหลืองอร่ามเต็มพุ่มกระทุ่มนา

มูอ้วน - 02/10/2003 14:23


        กาฬพฤกษ์ก้านดำคล้ำเฉกดึก
หากเพียงชื่อคงนึกเรื่องร้ายแฝง
ดอกแดงแสดแผดสีที่ร้อนแรง
ยามลมแกว่งกลีบปรายคล้ายมณี
เจ้าเปลี่ยนสีแดงชมพูสู่สีส้ม
เดือนกุมภาฯ ล้อลมข่มแสงสี
กลีบกระดกวกกลับเป็นวงรี
กาฬพฤกษ์เด่นดีด้วยสีเพลิง

: หมูอ้วน - 02/10/2003 14:43

 

         ดอกกันเกราเหลืองนวลชวนชมดอก
ชอบผลิออกดินชื้นยืนต้นใหญ่
เบญจพรรณนั้นจะเห็นโดดเด่นไกล
น้ำท่วมใหญ่ระวังน้ำขังตาย
ดอกกระจุกช่อสั้นผันผลิช่อ
กรกฎาเพียงรอจะสมหมาย
เดือนสิงหาลาต้นผลสุกกราย
สลับย้ายดอกผลวนตามกาล

: หมูอ้วน - 02/10/2003 14:56

 

         ดอกกาหลงรวยรินส่งกลิ่นหอม
น่าถนอมกลีบบางพร่างสีขาว
ห้ากลีบงามสวยสุดดุจดวงดาว
สุกสกาวผลิดอกออกทั้งปี
ขยายพันธุ์ง่ายง่ายใช้เมล็ด
.เตรียมดินเสร็จฝนพรำฉ่ำได้ที่
ฝังเมล็ดกลบไว้ใต้ดินดี
อีกไม่นานพงพีมีไม้งาม

หมูอ้วน - 28/10/2003 13:10

กัลพฤกษ์เด่นตากลางฟ้าใส
บานไสวสีชมพูดูงามเหลือ
แต่งช่อก้านหวานพราวขาวแต้มเจือ
มองมิเบื่อเมื่อเห็นดูเด่นตา
จากกุมภาถึงเมษามาผลิดอก
ป่าเขางอกเบญจพรรณนั่นงามหนา
ใกล้ปิดเทอมเริ่มเห็นเช่นบอกมา
เร่งศึกษาเตรียมตอบข้อสอบเอย

ห้องเรียนสีชมพู กระดานสีชมพู เรียนรู้ร้อยกรองอื่น ๆ คุยกับครูภาทิพ

จัดทำโดย

ไปข้างบน มุมมอง lumpearn's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย lumpearn
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6