อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูมงคล สุตัญตั้งใจ
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: บทร้อยกรอง กวินทรปณิธาน เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
mongkol
th04
th04
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 27 ตุลาคม 2005
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
เพิ่มใหม่: 54
สร้างเมื่อ: 23 สิงหาคม 2006 เวลา 11:59 | IP ล็อค

กวินทรปณิธาน

                                  สารสยามภาคพร้อง              กลกานท์  นี้ฤา

คือคู่มาลาสวรรค์                               ช่อช้อย

เบญญาพิศาลแสดง                          เดิมเกียรติ  พระฤา

คือคู่ไหมแสร้งร้อย                            กึ่งกลาง

                                      เป็นสร้อยโสภิศพ้น            อุปรมา

                          โสรมสรวงศิรธิรางค์                           เวี่ยไว้

                          จงคงคู่กัลปา                                            ยืนโยค

                          หายแผ่นดินฟ้าไหม้                              อย่าหาย

                                                  ลิลิตยวนพ่าย : ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

คำศัพท์

                 กานท์                   บทร้อยกรองที่ประพันธ์ขึ้น

                      ธิรางค์                  มาจาก ธิร + องค์  หมายถึง

                                                      นักปราชญ์      

                      เบญญา                   แผลงมาจาก ปัญญา

                       เวี่ย                           ฟัง  ทัดหู

                      ศิร                             เศียร  แปลว่า ศีรษะ

                      สรวง                          สวรรค์

                     แสร้ง                          ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้น

                     โสภิศ                          งาม

                      โสรม                           อาจมาจาก สรวม  แปลว่า  ขอ

                      อุปรมา                       เปรียบเทียบ

 ผู้แต่ง

          ไม่ปรากฏนามผู้แต่งและไม่ทราบว่าแต่งเมื่อใด  แต่สำนวนเก่าแก่มาก ผู้แต่งจะต้องมีความรู้เรื่องวรรณคดีสันสกฤตและพงศาวดารเป็นอย่างดี      จึงสามารถแต่งได้ละเอียดยิ่ง  สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ หรือสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒

(พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒) 

ลักษณะคำประพันธ์

เป็นโคลงดั้น  ตัดตอนมาจากเรื่อง ลิลิตยวนพ่ายที่แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโล กนาถกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นที่ทรงรบชนะอาณาจักรโยนก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย

ถอดคำประพันธ์

             ภาษาที่เรียบเรียงเป็นบทร้อยกรอง คือ ดอกไม้สวรรค์อันงดงาม  ปัญญาอันกว้างขวางของกวีที่ยอเกียรติพระมหากษัตริย์  เปรียบดังเส้นไหมที่ร้อยไว้ตรงกลาง  เป็นสร้อยอันงดงามหาที่เปรียบมิได้  ขอให้นักปราชญ์สวมศีรษะไว้และขอให้คงอยู่ตลอดกาลแม้ว่าแผ่นดินจะเสื่อมสลายก็ตาม 

แสดงความคิดเห็น

          บทร้อยกรอง  กวินทรปณิธาน นี้ หมายถึง  ความปรารถนาของกวีผู้ยิ่งใหญ่  เป็นบทกวียอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกษัตริย์สมัยกรุงศร ีอยุธยาตอนต้น  ที่ทรงรบชนะอาณาจักรโยนกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย    นำมาจากวรรณคดีเรื่อง ลิลิตยวนพ่าย  คำว่า  ยวน หมายถึง โยนก

             เป็นบทร้อยกรองที่มีความงดงามในด้านการใช้คำอุปมาเปรียบเทียบได ้อย่างลึกซึ้งใช้ภาษาสันสกฤตและภาษาโบราณ เหมาะสำหรับการค้นคว้าทางด้านภาษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้แก้ใขโดย mongkol เมื่อ 25 สิงหาคม 2006 เวลา 12:50
ไปข้างบน มุมมอง mongkol's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย mongkol
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2344 วินาที.