อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: แบบทดสอบยาเสพติด เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
Guests
Guest
Guest


เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 ตุลาคม 2003
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: -23
สร้างเมื่อ: 16 มกราคม 2008 เวลา 14:46 | IP ล็อค

แบบทดสอบ

ผลการเรียนรู้         วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัยจากสารเสพติด และความรุนแรง

. ผู้ติดสารเสพติดมักจะประกอบอาชญากรรมเพราะอะไร

                 . ประชดตัวเอง                                         . ต้องการเงินไปซื้อยา

                 . ไม่พอใจสภาพแวดล้อมของตัวเอง     . ต้องการทำร้ายคนอื่น

. ผู้ติดสารเสพติดนั้นส่วนมากมีความบกพร่องด้านใด

                 . จิตใจ                                                         . ร่างกาย

                 . เศรษฐกิจ                                                  . ครอบครัว

. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดสารเสพติดกันมากคืออะไร

                 . อยากทดลอง                                            . การเอาอย่างเพื่อน

                 . ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์                            . เรียกร้องความสนใจ

. ข้อใดคือสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น

                 . เป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว ยุแหย่ง่าย               

                 . เป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงเสี่ยงภัย

                 . เป็นวัยที่มีอารมณ์ค้าง เครียดง่าย                          

                  . ถูกทุกข้อ

ผลการเรียนรู้         ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสารเสพติด และความรุนแรงในวัยรุ่น

. ข้อใดเป็นผลร้ายจากสารเสพติดที่มีผลต่อตัวเองมากที่สุด

                 . เสียบุคลิกภาพ                                           

                 . เสียการเรียน

                 . ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและสังคม        

                 . สมรรถภาพทางจิตใจและสติปัญญาเสื่อม

. ข้อใดเป็นผลร้ายจากสารเสพติดให้โทษที่รุนแรงและชัดเจนที่สุด

                 . เสื่อมเสียชื่อเสียง                               . สุขภาพทรุดโทรม

                 . สิ้นเปลืองทรัพย์สิน                           . สูญเสียแรงงานของชาติ

. ข้อใดเป็นผลร้ายจากสารเสพติดที่มีผลต่อสังคมและประเทศชาติมากที ่สุด

. ทำให้มีอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น

. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น

. ทำให้สูญเสียแรงงานของชาติโดยไร้ประโยชน์

. ทำให้สูญเสียงบประมาณ ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น

. ผู้ที่ติดสารเสพติดจะมีอาการทางด้านร่างกายอย่างไร

                 . สุขภาพทรุดโทรม               . ชอบพูดและหัวเราะเสียงดัง

                 . ชอบลักเล็กขโมยน้อย       . หวาดระแวงไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น

. โทษของการเสพสารเสพติดด้านสุขภาพทีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร

. ทำให้ขาดแรงงานที่สำคัญของชาติไป

. ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการรักษา

. ทำให้บุคลิกภาพแปรปรวนไม่มีสง่าราศี

. ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและทำลายทรัพย์สิน

๑๐. โทษของการติดสารเสพติดทางด้านสังคมคือข้อใด

. เป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วไป

. สิ้นเปลืองเงินทองในการซื้อยามาเสพ

. ผู้เสพติดมักไร้ความสามารถในการทำงาน

. ครอบครัวต้องเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้น

ไปข้างบน มุมมอง Guests's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย Guests
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6