อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูเนาวรัตน์ สำเริง
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: แบบทดสอบยาเสพติด เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
Guests
Guest
Guest


เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 ตุลาคม 2003
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: -23
สร้างเมื่อ: 16 มกราคม 2008 เวลา 14:46 | IP ล็อค

แบบทดสอบ

ผลการเรียนรู้         วิเคราะห์ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัยจากสารเสพติด และความรุนแรง

. ผู้ติดสารเสพติดมักจะประกอบอาชญากรรมเพราะอะไร

                 . ประชดตัวเอง                                         . ต้องการเงินไปซื้อยา

                 . ไม่พอใจสภาพแวดล้อมของตัวเอง     . ต้องการทำร้ายคนอื่น

. ผู้ติดสารเสพติดนั้นส่วนมากมีความบกพร่องด้านใด

                 . จิตใจ                                                         . ร่างกาย

                 . เศรษฐกิจ                                                  . ครอบครัว

. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กวัยรุ่นติดสารเสพติดกันมากคืออะไร

                 . อยากทดลอง                                            . การเอาอย่างเพื่อน

                 . ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์                            . เรียกร้องความสนใจ

. ข้อใดคือสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น

                 . เป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว ยุแหย่ง่าย               

                 . เป็นวัยที่มีอารมณ์รุนแรงเสี่ยงภัย

                 . เป็นวัยที่มีอารมณ์ค้าง เครียดง่าย                          

                  . ถูกทุกข้อ

ผลการเรียนรู้         ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสารเสพติด และความรุนแรงในวัยรุ่น

. ข้อใดเป็นผลร้ายจากสารเสพติดที่มีผลต่อตัวเองมากที่สุด

                 . เสียบุคลิกภาพ                                           

                 . เสียการเรียน

                 . ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและสังคม        

                 . สมรรถภาพทางจิตใจและสติปัญญาเสื่อม

. ข้อใดเป็นผลร้ายจากสารเสพติดให้โทษที่รุนแรงและชัดเจนที่สุด

                 . เสื่อมเสียชื่อเสียง                               . สุขภาพทรุดโทรม

                 . สิ้นเปลืองทรัพย์สิน                           . สูญเสียแรงงานของชาติ

. ข้อใดเป็นผลร้ายจากสารเสพติดที่มีผลต่อสังคมและประเทศชาติมากที ่สุด

. ทำให้มีอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น

. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น

. ทำให้สูญเสียแรงงานของชาติโดยไร้ประโยชน์

. ทำให้สูญเสียงบประมาณ ในการรักษาเพิ่มมากขึ้น

. ผู้ที่ติดสารเสพติดจะมีอาการทางด้านร่างกายอย่างไร

                 . สุขภาพทรุดโทรม               . ชอบพูดและหัวเราะเสียงดัง

                 . ชอบลักเล็กขโมยน้อย       . หวาดระแวงไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น

. โทษของการเสพสารเสพติดด้านสุขภาพทีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร

. ทำให้ขาดแรงงานที่สำคัญของชาติไป

. ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการรักษา

. ทำให้บุคลิกภาพแปรปรวนไม่มีสง่าราศี

. ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและทำลายทรัพย์สิน

๑๐. โทษของการติดสารเสพติดทางด้านสังคมคือข้อใด

. เป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วไป

. สิ้นเปลืองเงินทองในการซื้อยามาเสพ

. ผู้เสพติดมักไร้ความสามารถในการทำงาน

. ครอบครัวต้องเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้น

ไปข้างบน มุมมอง Guests's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย Guests
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6