อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูมนัญญา พุทธปอง
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูมนัญญา พุทธปอง
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: แบบทดสอบเชาว์ปัญญา IQ Test เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
manunya
sn01
sn01
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: แนะแนว
เพิ่มใหม่: 52
สร้างเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:38 | IP ล็อค

 

     แบบทดสอบเชาว์ปัญญา

แบบทดสอบนี้ได้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการทดสอบฏิภาณ ไหวพริบ&nbs p;และเชาว์ปัญญา     ของคุณ โดยใช้หลักของตรรกวิทยา (ความมีเหตุผล)  ทำให้คุณได้ใช้ทดสอบทักษะในด้านต่าง ๆ  ซึ่ง  
         

     
             เป็นแบบที่ใช้วัดเชาว์ปัญญาของบุคคลทั่วไป  ผลจากการคำนวณค่า IQ นี้   ได้มาจากฐานข้อมูล     ของผู้เข้าทดสอบมากกว่า 250,000 คน

             ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบโปรดดูเวลาด้วย เพราะคุณมีเวลา 40 นาที ในการตอบโจทย์ทั้ง 39 ข้ อ

 ต้อการทำแบบทดสอบ  คลิ้ก  http://www.crma.ac.th/msdept/testiq.htm

 

ไปข้างบน มุมมอง manunya's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย manunya
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2188 วินาที.