อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูมนัญญา พุทธปอง
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูมนัญญา พุทธปอง
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: แบบทดสอบเชาว์ปัญญา IQ Test เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
manunya
sn01
sn01
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 15 สิงหาคม 2006
กลุ่มสาระ/งาน: แนะแนว
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 52
สร้างเมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:38 | IP ล็อค

 

     แบบทดสอบเชาว์ปัญญา

แบบทดสอบนี้ได้ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการทดสอบฏิภาณ ไหวพริบ&nbs p;และเชาว์ปัญญา     ของคุณ โดยใช้หลักของตรรกวิทยา (ความมีเหตุผล)  ทำให้คุณได้ใช้ทดสอบทักษะในด้านต่าง ๆ  ซึ่ง  
         

     
             เป็นแบบที่ใช้วัดเชาว์ปัญญาของบุคคลทั่วไป  ผลจากการคำนวณค่า IQ นี้   ได้มาจากฐานข้อมูล     ของผู้เข้าทดสอบมากกว่า 250,000 คน

             ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบโปรดดูเวลาด้วย เพราะคุณมีเวลา 40 นาที ในการตอบโจทย์ทั้ง 39 ข้ อ

 ต้อการทำแบบทดสอบ  คลิ้ก  http://www.crma.ac.th/msdept/testiq.htm

 

ไปข้างบน มุมมอง manunya's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย manunya
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6