อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: หลักการอ่านทำนองเสนาะ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
Guests
Guest
Guest


เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 ตุลาคม 2003
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: -23
สร้างเมื่อ: 12 ธันวาคม 2008 เวลา 10:07 | IP ล็อค

หลักการอ่านทำนองเสนาะ

๑  แบ่งคำ แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง ตามหลักการอ่านคำประพันธ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงความหมายของคำ เพราะคำบางคำจะแยกคำไม่ได้

ตัวอย่างเช่น    หวนห่วงม่วงหมอนทอง  อีกอกร่องรสโอชา

ข้อสังเกต      อักษรที่พิมพ์ตัวหนา   อีอกร่อง  อ่านว่า  อีก- อก-ร่อง

                        ไม่ใช่อ่าน       อี - กอก -ร่อง  

 ๒  อ่านออกเสียงธรรมดาให้คล่อง

  ๓  อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ให้ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น  เกิดเป็นชายชาตรีอย่าขี้ขลาด

ชาตรี  อ่านว่า  ชา-ตรี  ไม่ใช่ อ่าน ชา-ตี  หรือ  ขี้ขลาด  อ่านว่า ขลาด ไม่ใช่ ขาด

๔ อ่านให้เอื้อสัมผัม  เรียกว่า คำแปรเสียง

เช่น  พระสมุทรสุดลึกล้น   คณนา

พระ-สะ-หมุด-สุด-ลึก-ล้น-คน-นะ-นา  ไม่ใช่ คะ-นะ-นา

๕ ระวัง ๓ ต  คือ ๑ ตกหล่น ๒ ตู่ตัว ๓  ต่อเติม

๕ อ่านให้ถูกจังหวะ ตามแบบังคับของคำประพันธ์นั้นๆ

ไปข้างบน มุมมอง Guests's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย Guests
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6