อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูภัคพงศ์ พิมพ์ไพศาล
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: หลักการอ่านทำนองเสนาะ เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
Guests
Guest
Guest


เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 01 ตุลาคม 2003
เพิ่มใหม่: -23
สร้างเมื่อ: 12 ธันวาคม 2008 เวลา 10:07 | IP ล็อค

หลักการอ่านทำนองเสนาะ

๑  แบ่งคำ แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง ตามหลักการอ่านคำประพันธ์นั้นๆ โดยคำนึงถึงความหมายของคำ เพราะคำบางคำจะแยกคำไม่ได้

ตัวอย่างเช่น    หวนห่วงม่วงหมอนทอง  อีกอกร่องรสโอชา

ข้อสังเกต      อักษรที่พิมพ์ตัวหนา   อีอกร่อง  อ่านว่า  อีก- อก-ร่อง

                        ไม่ใช่อ่าน       อี - กอก -ร่อง  

 ๒  อ่านออกเสียงธรรมดาให้คล่อง

  ๓  อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ให้ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น  เกิดเป็นชายชาตรีอย่าขี้ขลาด

ชาตรี  อ่านว่า  ชา-ตรี  ไม่ใช่ อ่าน ชา-ตี  หรือ  ขี้ขลาด  อ่านว่า ขลาด ไม่ใช่ ขาด

๔ อ่านให้เอื้อสัมผัม  เรียกว่า คำแปรเสียง

เช่น  พระสมุทรสุดลึกล้น   คณนา

พระ-สะ-หมุด-สุด-ลึก-ล้น-คน-นะ-นา  ไม่ใช่ คะ-นะ-นา

๕ ระวัง ๓ ต  คือ ๑ ตกหล่น ๒ ตู่ตัว ๓  ต่อเติม

๕ อ่านให้ถูกจังหวะ ตามแบบังคับของคำประพันธ์นั้นๆ

ไปข้างบน มุมมอง Guests's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย Guests
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2500 วินาที.