อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูภัทรวดี ตลอดพงษ์
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูภัทรวดี ตลอดพงษ์
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: การอ่านออกเสียง เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
nutcharin
th08
th08
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2009
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
เพิ่มใหม่: 60
สร้างเมื่อ: 09 กรกฏาคม 2009 เวลา 20:22 | IP ล็อค

การอ่านออกเสียง

             การอ่าน    คือ  การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด  และนำความคิดนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์  ดังนั้นหัวใจของการอ่านอยู่ที่การเข้าใจความหมายของคำ  การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านออกเสียงให้ผู้อื่นฟัง

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

       ๑.  อ่านให้ชัดถ้อยชัดคำ  ชัดเจนพอที่จะได้ยินกันทั่วไม่ดังไม่ค่อยเกินไป

       ๒. ถ้าอ่านในที่ประชุม  ต้องยืนตัวตรงเป็นสง่า  จับกระดาษ/หนังสือในท่าทางที่พอเหมาะ ไม่ยกกระดาษหรือหนังสือที่จะอ่านสูงจนบังหน้าตนเอง  หรือต่ำจนเกินไปต้องก้มลงอ่านจนตัวงอ
         
.  การเคลื่อนสายตาระหว่างการอ่านนั้น  ควรใช้สายตามองตัวหนังสือให้กว้างออกไปทางขวามือให้มากที่สุด  โดยมีรัศมีที่ถัดจาก  ถ้อยคำที่อ่านไปทางขวาประมาณ  -  คำ               

          .  ความถูกต้อง  ต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของไทย  ความถูกต้องนี้ควรยึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก         

          ๕.  ความคล่องแคล่ว ต้องอ่านให้ต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือเสียจังหวะในการอ่านความคล่องแคล่วจะเกิดได้ต้องฝึกบ่อยๆ

         .  การเว้นจังหวะวรรคตอน  เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งถ้าอ่านเว้นวรรคตอนผิด  ก็จะทำให้ความหมายของถ้อยคำเปลี่ยนไป  ผู้อ่านควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

หลักการอ่านออกเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก

. อ่านออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำ  ชัดเจนพอได้ยินกันทั่ว

          ๒. อ่านให้คล่อง  มีเสียงต่อเนื่อง  ไม่ติดขัดหรือเสียจังหวะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสม

          . เน้นเสียง  และถ้อยคำตามน้ำหนักความสำคัญของใจความ ใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง 
        
. ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
       
.
อ่านออกเสียงให้คล้ายคลึงกับการพูดสำหรับคำบางคำ  เช่น  ผม  ฉัน  เขา  
        
. พยายามรักษาบรรยากาศของเรื่องที่อ่าน  ควรถอดเสียงให้เข้ากับบรรยากาศของเรื่อง ตอนใด  โกรธ  โศกเศร้า  ดีใจ  ฯลฯ

 

เอกสารอ้างอิง

  พัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พว.)  สถาบัน.  หนังสือเสริมทักษะชุดพัฒนาทักษะกระบวนการภาษาไทย  ท ๓๐๕ . กรุงเทพมหานคร :    เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ , ... 

 

 

 

 

 


       แก้ใขโดย nutcharin เมื่อ 09 กรกฏาคม 2009 เวลา 20:26
ไปข้างบน มุมมอง nutcharin's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย nutcharin
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright www.mtk.ubon2.net

หน้านี้ .2813 วินาที.