อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
คุณครูภัทรวดี ตลอดพงษ์
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล : คุณครูภัทรวดี ตลอดพงษ์
หัวข้ออีเลินนิ่ง อีเลินนิ่ง: การอ่านออกเสียง เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
ผู้เขียน
รายละเอียด << อีเลินนิ่งเดิม | อีเลินนิ่งต่อไป >>
nutcharin
th08
th08
ภาพแทนตัว

เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2009
กลุ่มสาระ/งาน: ภาษาไทย
จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด: 60
สร้างเมื่อ: 09 กรกฏาคม 2009 เวลา 20:22 | IP ล็อค

การอ่านออกเสียง

             การอ่าน    คือ  การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด  และนำความคิดนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์  ดังนั้นหัวใจของการอ่านอยู่ที่การเข้าใจความหมายของคำ  การอ่านออกเสียงเป็นการอ่านออกเสียงให้ผู้อื่นฟัง

หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

       ๑.  อ่านให้ชัดถ้อยชัดคำ  ชัดเจนพอที่จะได้ยินกันทั่วไม่ดังไม่ค่อยเกินไป

       ๒. ถ้าอ่านในที่ประชุม  ต้องยืนตัวตรงเป็นสง่า  จับกระดาษ/หนังสือในท่าทางที่พอเหมาะ ไม่ยกกระดาษหรือหนังสือที่จะอ่านสูงจนบังหน้าตนเอง  หรือต่ำจนเกินไปต้องก้มลงอ่านจนตัวงอ
         
.  การเคลื่อนสายตาระหว่างการอ่านนั้น  ควรใช้สายตามองตัวหนังสือให้กว้างออกไปทางขวามือให้มากที่สุด  โดยมีรัศมีที่ถัดจาก  ถ้อยคำที่อ่านไปทางขวาประมาณ  -  คำ               

          .  ความถูกต้อง  ต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีของไทย  ความถูกต้องนี้ควรยึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก         

          ๕.  ความคล่องแคล่ว ต้องอ่านให้ต่อเนื่องไม่ติดขัดหรือเสียจังหวะในการอ่านความคล่องแคล่วจะเกิดได้ต้องฝึกบ่อยๆ

         .  การเว้นจังหวะวรรคตอน  เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งถ้าอ่านเว้นวรรคตอนผิด  ก็จะทำให้ความหมายของถ้อยคำเปลี่ยนไป  ผู้อ่านควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

หลักการอ่านออกเสียงเพื่อแสดงความรู้สึก

. อ่านออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำ  ชัดเจนพอได้ยินกันทั่ว

          ๒. อ่านให้คล่อง  มีเสียงต่อเนื่อง  ไม่ติดขัดหรือเสียจังหวะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสม

          . เน้นเสียง  และถ้อยคำตามน้ำหนักความสำคัญของใจความ ใช้เสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่อง 
        
. ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
       
.
อ่านออกเสียงให้คล้ายคลึงกับการพูดสำหรับคำบางคำ  เช่น  ผม  ฉัน  เขา  
        
. พยายามรักษาบรรยากาศของเรื่องที่อ่าน  ควรถอดเสียงให้เข้ากับบรรยากาศของเรื่อง ตอนใด  โกรธ  โศกเศร้า  ดีใจ  ฯลฯ

 

เอกสารอ้างอิง

  พัฒนาคุณภาพวิชาการ  (พว.)  สถาบัน.  หนังสือเสริมทักษะชุดพัฒนาทักษะกระบวนการภาษาไทย  ท ๓๐๕ . กรุงเทพมหานคร :    เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ , ... 

 

 

 

 

 


       แก้ใขโดย nutcharin เมื่อ 09 กรกฏาคม 2009 เวลา 20:26
ไปข้างบน มุมมอง nutcharin's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย nutcharin
 

ต้องการเพิ่มหรือตอบอีเลินนิ่งต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มอีเลินนิ่งใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในอีเลินนิ่ง

หมายเหตุ : เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถตรวจสอบผู้แสดงความคิดเห็นได้ทางทีมพัฒนาจึงได้มีการนำเอา Social Plugins อย่าง Facebook เข้ามาช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบ ดังนั้นท่านที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้นั้นท่านจะต้องทำการ login ผ่าน Facebook ก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ครับ !!
Powered by Web Wiz Forums version 7.6